Vossamarknaden

Miljø for fremming av handverk og tradisjon. Vossamarknaden AS er etablert for å utvikle eiendommen ( tidl Nortura Evanger) på Evanger til å bli et senter for handverk mat og drikke kultur og tradisjoner fra gammel tid. Det vil bli etablert samarbeid med organisasjoner og bedrifter som har samme målsetting. Disse vil disponere og leie arealer alt etter behov.

Voss er godt kjend for spesialitetane sine innan den norske matkulturen

som smalahove, vossafår, vossakorv, dravle og brimlefse. For å sjå kvar desse lokale spesialitetane kjem frå, må me reisa eit par hundre år attende i tid. På 1800-talet var Voss fyrst og fremst eit jordbrukssamfunn. Av dei 4000 personane som budde her på denne tida, var over 800 av dei gardbrukarar. Og det var jordbruket og alt dei avla og fekk frå jorda, som var sjølvberginga på denne tida. Korndyrking var eit livsvilkår for alle som hadde jord, og en måtte ha rikeleg med heimeavla korn – både bygg og havre. Flatbrød og ulike typar graut var nemleg kvardagskost heile året – i tillegg til mjølkemat og røykt

Lokaliteter

I fellesområdet vil det være produksjon og salg av enkeltaktørenes produkter. I tillegg vil det bli stilt lokaler til disposisjon for kurs og foredrag. Dette skjer ved å reservere plass på tavle utenfor møterommet.

Lokalene som den enkelte bruker disponerer vil omfattes i en samarbeidsavtale som regulerer bruk, rettigheter og plikter. Intensjonen er at den enkelte leietaker selv skal kunne utforme og tilrettelegge for sin aktivitet på en formålstjenlig måte. Det vil være fellesrom med reservert garderobeskap, samt spiserom toalett og dusj.

Vossamarknaden disponerer følgende lokaliteter: Hovedbygg 2 store kontorer, møterom, flere frys og kjølerom samt produksjonslokale med og uten kjølesone. Det er 2 stk frittstående bygg »mot BERGEN». Disse egner seg til gjenbrukssalg, smie, sagbruk med mer. Gildehallen har restaurantavdeling, bar, kjøkken og toaletter. Det finnes 8 eldhus og ulike handverksaktiviteter og for produksjon og salg. 2 eldhus er inntakt og kan brukes til røking av ost, fisk, kjøtt. Et stort areal er egnet for næringsmiddelproduksjon. Det finnes et betydelig areal med kjøl og fryser ca 2.400 m2, uteareal ca 5.000 m2.

 

Målgrupper

Det legges opp til selskaper, konserter, foredrag, kursvirksomheter for grupper og lag fra lokalmiljøet, bergensområde, Vestland fylke og nasjonalt. Vi ser en sterk utvikling av interessen for handverk, natur og naturens spiskammer.

 

Området Evanger, Teigdalen og Eksingedalen

har fantastiske turmuligheter sommer og vinter, dette må videreutvikles og markedsføres.

 

Vosso og flomproblematikk

Området er fra tid til annet utsatt for flom. Dette kan oppstå på alle årstider. De områder hvor flom kan forekomme må ta hensyn til dette ved plassering og innretning av lokalene. Erfaring med flom problematikken er at man har en viss tid ( 20-25 timer) på seg til å rydde bort det som ikke tåler vann, før flommen oppstår. Det er den enkelte sitt ansvar å hindre at utstyr og produkter ikke blir skadet.

Matbygda Voss

Er en organisasjon registeret for å fremme mat og drikke kulturen på Voss. Dette er en organisasjon som Vossamarknaden vil samarbeide tett med. Her ønskes alle som produserer, foredler og selger mat og drikkeprodukter med forankring på Voss, velkommen som leietakere. Det vil bli samarbeidet om aktiviteter, messer og markedsføring.

 

Tilbud

Leietakerne vil bli tilbudt kurs i økonomi, regnskap og HMS krav. Samarbeidspartnere vil være Mattilsynet, NAV, Innovasjon Norges, Næringshagen og Destinasjon Voss.

 

Kontakter

I utgangspunktet og som en start er det opprettet kontakt med foreningen for tradisjonshandverk/Handverkslaget, som har medlemmer fra en rekke ulike handverk. Samarbeidsformer er blitt diskutert på et eget møte. Det er også opprettet kontakt med bygdekvinnelagene for Voss, Bjørgum og Bulken og et eget møte har diskutert samarbeidsformer. Alle disse lagene vil kunne utgjøre grunnpilarer ved bygging av Vossamarknaden. Sistnevnte lag kan i tillegg spille en sentral rolle i matbygdaVoss.

 

Infrastruktur

Strøm, vann og kommunale kostnader vil bli fakturert den enkelte leietaker ut i fra den andel de har av lokalitetene/arealet. Virksomheter som er «storforbrukere» av strøm og vann vil bli avregnet strømkostnader, målt med minus måler eller tilsvarende.

 

IDESMIE

Samlinger hvor leietakerne i Vossamarknaden og andre interessenter, er med å fremme forslag til å utvikle produktideer for å styrke Vossamarknadens konsept.

 

Markedet

Er i hovedsak bergensområdet og lokalmiljøer på Voss. Reisende på E16 er en prioritert målgruppe. Tilrettelegging av tilbud for de reisende om kultur og naturopplevelser.

 

Gildehallen

Senter for tradisjonsmat fra distriktet. Arrangementer, grilling, smalahovelag, bespisning ved arrangementer, blåturer, sightseeng turer, mini konserter.

 

Adresse

Me har hovudkontor og produksjon på Vinje. Me har og produksjon i Granvin.

Vossakjøt AS
Draugsvollvegen, 5713
Vossestrand
Telefon sentralbord: 56 52 06 00
Epost: post@vossakjot.noDesigned by VIDI.NO

vossakjot 400

 Webdesign og publiseringsløsning av  Vidi AS