Ved å klikke “Godta”, godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstednavigasjon, analysere nettstedbruk og bistå i vår markedsføringsinnsats. Se vår Personvernerklæring for mer informasjon.

Handverksbryggeriet

Basert på førsteklasses råvarer og lokal foredlingskunnskap nedarvet gjennom generasjoner.

Velkommen til Handverksbryggeriet

Handverksbryggeriet AS (tidligere Voss Brygghus) og Vossakjøt AS samarbeider tett om produktutvikling og leverer førsteklasses spekemat, brygg og andre spesialiteter. Alle produktene er basert på førsteklasses råvarer og lokal foredlingskunnskap nedarvet gjennom generasjoner.

Under varemerkene "Vossabrygg", "Hardangerbrygg" og "Sognabrygg" tilbyr vi prima håndverksbygg inspirert av lokale ølbryggingstradisjoner. "Bergensbrygg" ble lansert i november 2015.

Se våre brygg:

Mat og drykk frå dei gamle kulturane

Historie om øl brygging

Kunsten å bryggja øl kjem i frå dei gamle kulturane. Da er løye å tenkja på atto detta i Mesopotamia, som i dag er Iran / Irak.

Øl har alltid vært en heilag drikk. I hedensk tid bore frem for å tilbed gudana.

Første sikre bodskapen om ølbrygging som er nedskriven er fra Babylon 4000 år Kristus. Øl eller beer. Det kjem frå det Latinske verbet vibere ( å drikka)

Brød og øl heng tatt saman. Etter hvert som dyrking av korn spredde seg gjorde Ølbrygging det og.

Til Norge var det nok Vikingane som tok med seg denne kunnskapen fra sine mange utenlandsreiser. Og i den tida så var det Mjødet som rådde grunnen. Og me veit fra den tida, drikken kunne skapa både stemning og bråk.

Gulatingslova som me veit eksisterte frå år 1000 før kristus og før kristendommen vart innført, sette klare regler for korleis bøndene fara åt med brygginga. Det skulle bryggjast til jol, vinter og summarsolsnu til vår og høstjamndøgn. Forsømde en bonde brygginga si, så mista han alt han eigde. Halvparten til biskopen og halvparten til Kongen.

Når han heilag Olav innførde kristendommen skulle alle heidenske skikkar bort. Øl brygging sytte han for å gje eit kristent innhald. Det skulle ikkje vera noko blot til dei gamle, men til æra for Maria- Jesus- Kongen og Biskop.

Slik lydde Gulatinglova etter at kristendommen var innført:

Enno ei ølgerd har me lov å gjera, husbond og husfru like malt kvar, etter vekt og signe det jolenatti til takk og frå Krist og Sankta Maria,og til godt år og fred. Um so ikkje vert gjort, skal det bøtast tre merker til Biskopen. Men um nokon sit soleis tre vintrar at han ikkje gjer ølgerdene eller greider dei bøtene som me har lagt på for Kristendommen vår og han vert sannkyndig i det, då har han forbrote kvar penning av godset sitt. Det eig Kongen vår halvt men halvt Biskopen. Um han ikkje vil det, skal han fara ut or riket åt kongen vår

Og det veit eg visst når heilag Olav var her og Kristna Vossingane i 1023 og da vart laga til veitla på Mølster so vart det bore fram øl til Kongen.

Heimabrygging var vanleg her i bygda på 1800 talet og fram til andre verdenskrig og dei bryggja av heimavla kodn som var blandingskodn halvt om halvt med bygg og havre. Detta gjorde dei for å sikra avlinga – klimatilpass. Smaken på ølet har difor vore annleis, i dag nytta me bygg.

Såkorn – Byggkorn Matkorn - holmlagard sprakje.

Frå gammalt var øl en del av kostholdet, det var det same med spekematen. I dag med vårt overflodsamfunn er det smakssansane som styrer alt. Skal Vossakjøt selja øl eller spekemat må smaken og kvaliteten vera topp. Kultur – tradisjon – kvalitet ligg nedarava i oss og me likar å vera ein del av den.

Handverksbryggeriet AS og Vossakjøt AS er heleide datterselskap av Norwegian Foodpartner AS som eies og ledes av Willy Roger Jacobsen. Jacobsen har 40 års erfaring i næringsmiddelbransjen fra ledende stillinger i Rieber & Søn AS, Minde Sjokolade AS og Brynildsen AS.